Skip to content

Whistleblowers – godt eller skidt?

Muligvis inspireret af australieren Mr. Assange tales der nu herhjemme om at indføre Whistleblower-ordninger – senest har Frederiksberg Kommune været på banen.

Er det nu godt eller skidt? I hvert fald kræver det en stor ansvarlighed af den, der modtager ‘fløjtet’.

Da republikken Venedig havde sin storhedstid i Renæssancen, fandtes der uden på en af de offentlige bygninger en figur af sandsten forestillende et løvehoved med opspærret gab. Den såkaldte “Bocca de leone” (Løvens mund). Her kunne man anonymt mundtligt eller skriftligt anmelde forbrydelser mod Republikken Venedig eller andre mistænkelige forhold. En oplagt mulighed for at få ram på en konkurrent eller en besværlig nabo.

Risikerer en Whistleblower-ordning ikke at ende i stikkeri? Desværre er mennesker tilbøjelig til at tro det værste om hinanden, og det er 10 gange lettere at kaste en mistanke end at bevise sin uskyld.

Al god og rimelig lovgivning siger, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Lad os for Guds skyld bevare det princip og ikke vende tingene på hovedet:

 

Reklamer

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.